Què fem

Els fins de l’associació són:

  1. Crear un canal de comunicació i intercanvi amb Àfrica per invertir la tendència actual d’abandonament del continent, especialment per part dels joves.
  2. Promoure un estil de vida sostenible tot desenvolupant projectes respectuosos amb el medi ambient i amb les tècniques tradicionals, amb l’objectiu de crear ocupació.
  3. Fomentar l’educació, la formació, i, especialment, la lectura entre la població com a eines de progrés, millora de les condicions de vida i accés al món laboral.
  4. Impulsar la creació africana i el seu coneixement com un espai de transformació de la realitat, d’elaboració de conciència i apoderament, pensament crític, compromís ètic i teixit social i comunitari.