Misió i Visió

Els fins de l’associació són:

 1. Crear un canal de comunicació i intercanvi  amb Àfrica per invertir la tendència actual d’abandonament del continent, especialment per part dels joves.
 2. Promoure un estil de vida sostenible tot desenvolupant projectes respetuosos amb el medi ambient i amb les tècniques tradicionals (arquitectura, agricultura, ramaderia, energies alternatives, salut, etc.) amb l’objectiu de crear ocupació.
 3. Fomentar l’educació, la formació, i, especialment, la lectura entre la població com a eines de progrés, millora de les condicions de vida i accés al món laboral.
 4. Impulsar la creació africana (literatura, música, cinema, arquitectura, escultura, etc.) i el seu coneixement com un espai de transformació de la realitat, d’elaboració de conciència i apoderament, pensament crític, compromís ètic i teixit social i comunitari. 
 1.   
 2. Per aconseguir aquests fins, l’associació durà a terme les activitats següents: 
 • Seminaris, conferències, jornades d’estudi, cursos;
 • Presentacions de llibres, sessions de lectura i tallers de creació artística;
 • Exposicions;
 • Publicacions;
 • Formacions professionlas i de capacitació laboral a Togo (extensibles a  altres països africans);
 • Projecte “PMDS” (Poble Model de Desenvolupament Sostenible) amb un nombre reduït de joves sensibilitzats a Togo (extensibles a  altres països africans);
 • Projecte de promoció de la lectura a Togo per a infants en l’àmbit familiar i comunitari, amb especial atenció a les llengües locals (extensibles a  altres països africans).

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

L’Associació Afrika Pozitiv vol ser un interlocutor actiu entre Catalunya i, especialment, Togo (Àfrica Occidental), per tal de canviar el model de relacions i establir vincles entre iguals amb el continent africà i la seva gent.